تندیس ها و جوایز دریافتی

 

پاسخگویی به مشتریان و رضایتمندی مصرف کنندگان
نوآوری در تولید و خدمات
تندیس بزرگان رضایتمندی مشتری
تندیس بزرگان انرژی و فناوری کشور
تندیس پاسخگویی به مشتریان و رضایتمندی مصرف کننده

pic1-right
pic2-right
pic3-right
pic1-center
pic5-center
pic4-center
pic3-center
pic2-center
pic1-left
pic2-left
pic3-left
pic4-left
pic5-left

تمامی حقوق برای مهندس وحید خسروی محفوظ می باشد