پشتیبانی سمینار به چه معنا است ؟

یکی از دغدغه های مخاطبان این است که با یک روز سمینار نمی توان تمامی اطلاعات مورد نیاز را دریافت کرد و موفق شد ، ما با توجه به اینکه به این موضوع کاملا واقف هستیم به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر این که مخاطبان ما می توانند در سمینارهای بعدی نیز شرکت کنند تا مطالب دیگری نیز یاد بگیرند ، تا یک ماه بعد از سمینار پشتیبانی نیز از طریق روش هایی که در سمینار اعلام می گردد وجود داشته باشد ، تا شرکت کنندگان بتوانند بعد از سمینار نیز سوالات خود را مطرح و پاسخ دریافت کنند .

وحید خسروی و تیم ایده پردازان در مسیری که گام نهاده اید ، پشتیبان شما خواهند بود .

پشتیبانی سمینار

pic1-right
pic2-right
pic3-right
pic1-center
pic5-center
pic4-center
pic3-center
pic2-center
pic1-left
pic2-left
pic3-left
pic4-left
pic5-left

تمامی حقوق برای مهندس وحید خسروی محفوظ می باشد