-->

تندیس ها و جوایز دریافتی

 

پاسخگویی به مشتریان و رضایتمندی مصرف کنندگان
نوآوری در تولید و خدمات
تندیس بزرگان رضایتمندی مشتری
تندیس بزرگان انرژی و فناوری کشور
تندیس پاسخگویی به مشتریان و رضایتمندی مصرف کننده

mr_kh_new_slider_right
وحید خسروی
MR_Khosravi_Quest_Base
MR-Khosravi_Seminar_Neshane
Mr-Shambayati
Neshane_IPE_members
mr_sefidi_mr_baghaei
mr-tehrani_mr-nazari
mr_rabeiei

تمامی حقوق برای مهندس وحید خسروی محفوظ می باشد