-->

پشتیبانی سمینار به چه معنا است ؟

یکی از دغدغه های مخاطبان این است که با یک روز سمینار نمی توان تمامی اطلاعات مورد نیاز را دریافت کرد و موفق شد ، ما با توجه به اینکه به این موضوع کاملا واقف هستیم به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر این که مخاطبان ما می توانند در سمینارهای بعدی نیز شرکت کنند تا مطالب دیگری نیز یاد بگیرند ، تا یک ماه بعد از سمینار پشتیبانی نیز از طریق روش هایی که در سمینار اعلام می گردد وجود داشته باشد ، تا شرکت کنندگان بتوانند بعد از سمینار نیز سوالات خود را مطرح و پاسخ دریافت کنند .

وحید خسروی و تیم ایده پردازان در مسیری که گام نهاده اید ، پشتیبان شما خواهند بود .

پشتیبانی سمینار

vahid khosravi vahid khosravi vahid khosravi

تمامی حقوق برای مهندس وحید خسروی محفوظ می باشد